KONFERENCE 2013

Flower

Program

 

Pátek 14. 6. 2013

Centrum současného umění DOX

8,30 – 9,30      registrace

9,30 – 12,00    dopolední část (auditorium), moderuje T. Feřtek

                           Úvodní slovo – J. Nantl, 1. náměstek MŠMT

                           Kvalitní výuka pro každé dítě v každé škole – H. Košťálová

                           Shrnutí závěrů veřejné debaty ke Strategii 2020 – P. Černikovský

                           Shrnutí závěrů kampaně Česko mluví o vzdělávání – Z. Slejška

                           Celoplošné zlepšení vzdělávacího systému aneb jak zlepšit výuku v 80 000

                           třídách – A. Veselý

12,00 – 13,00  oběd

13,00 – 14,30  odpolední část (ve skupinách)

                           Diskuze: Jak zlepšit výuku v 80 000 třídách (auditorium)

                           Workshop Centra současného umění DOX: galerijní animace (ateliér)

                           Diskuze k prezentovaným závěrům veřejných debat a potenciálu kampaní

                           do budoucna (konferenční sál)

                          WORLD café: Co je potřeba učinit na jednotlivých úrovních pro realizaci

                          vize? (konferenční sál)

15,00                zakončení

15,30                Doprovodný program DOX: komentovaná prohlídka výstavy Postiženi normalitou. Popis výslavy ZDE.