KONFERENCE 2013

Flower

Výstupy

 

Kompletní videozáznam je k dispozici ZDE.


Vystoupení Jiřího Nantla, prvního náměstka ministra školství

Vystoupení Hany Košťálové ze SKAV

Vystoupení Petra Černikovského z MŠMT shrnující výsledky veřejné konzultace

Vystoupení zástupců Zdeňka Slejšky a Tomáše Feřteka z EDUin, shrnující výsledky debaty Česko mluví o vzdělávání                                                                                                

Vystoupení Arnošta Veselého z Fakulty sociálních věd UK nazvané Jak zlepšit výuku v 80 000 třídách 

Fotografie z konference ke zhlédnutí.