Arnošt Veselý
vedoucí katedry veřejné a sociální politiky, vědecký pracovník v Centru pro sociální a ekonomické strategie
FSV UK v Praze

Zabývá se zejména vzdělávací politikou, sociologií vzdě­lávání, výzkumem veřejné správy a sociálně-vědní metodologií.
Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky
V posledních deseti letech se mění předpoklady, na jejichž základě jsou realizovány vzdělávací reformy. Zatímco dříve byla většina reforem založena na předpokladu, že je potřeba zvýšit míru zodpovědnosti (akontabilitu) jednotlivých aktérů, v poslední době se čím dále více hovoří o nutnosti „podpory“ a „budování kapacit“. Příspěvek se bude zabývat tím, co tyto pojmy vlastně znamenají a jak konkrétně se promítají – či mohou promítat – do každodenní praxe.