Prezentace

Vize iniciativy Úspěch pro každého žáka
Iniciativa Úspěch pro každého žáka je otevřená neformální síť organizací, které se učí společně rozvíjet v České republice kulturu vzdělávání zaměřenou na úspěch pro každého žáka v každé škole. Její příznivce spojuje společná vize (cíle, hodnoty, principy a strategie).
Zdroj: www.uspechzaka.cz

Desatero o vzdělávání, SKAV
Desatero je soubor základních principů, které členské organizace SKAV vyznávají ve vzdělávání a svými aktivitami usilují o jejich naplňování.
Zdroj: www.skav.cz

Vize vzdělávání pro Česko
Vizi vzdělávání pro Česko společně vytvořila pracovní skupina složená ze zástupců nevládních neziskových organizací, vysokých škol i dalších institucí. Nabízí vizi vzdělávání pro společnou budoucnost. Tento otevřený dokument – připravený na pozadí aktuálních debat o reformách českého vzdělávacího systému – předkládají k diskusi zástupcům soukromého sektoru, akademické obce a státní správy, protože spolupráce a partnerství jsou nejen základem udržitelného rozvoje, ale i klíčovými prvky v celoživotním procesu vzdělávání.
Zdroj: http://www.czp.cuni.cz/stuz/pur