Úspěch pro každého žáka 2016

Spolupráce jako klíč k úspěchu

26. dubna 2016 | Centrum současného umění DOX, Praha

Registrace ukončena

KONFERENCE O SPOLUPRÁCI VE VZDĚLÁVÁNÍ

Seznámíme Vás s příklady spolupráce mezi školou a dalšími organizacemi, která se již ve školství osvědčila.

HOST Z ASHOKY

Pozvali jsme i hosta ze zahraničí. Ross Hall pracuje pro organizaci Ashoka, která koordinuje celosvětovou iniciativu v oblasti vzdělávání Changemaker Schools.

VELETRH PŘÍKLADŮ SPOLUPRÁCE

Součástí programu je i prezentace existujících příkladů podpory školám ze strany různých organizací a veletrh příkladů takové podpory.

200 účastníků

Účast zdarma

32 řečníků

Řečníci

»Úspěch je, když se daří spoluvytvářet prostředí a podmínky přispívající k tomu, aby věci lépe a radostněji fungovaly.«

Karel Derfl

ředitel ZŠ a MŠ Chraštice, network Trvalá obnova školy, místostarosta, rodič, pedagog, skaut

Program

V den konference je pro účastníky zdarma ke zhlédnutí výstava
UPFRONT: Váleční fotoreportéři.
Hlavní program
10:00 - 16:30
Edufórum A
13:45 - 15:30
Edufórum B
13:45 – 15:30
Edufórum C
13:45 – 15:30
Edufórum D
13:45 – 15:30
09:15 - 10:00

Registrace

Uvítání

Konferenci moderují Silvie Pýchová a Bob Kartous
Bob Kartous
Silvie Pýchová

Magický trojúhelník učitel – žák – rodič

Ve svém příspěvku se budu věnovat rolím jednotlivých aktérů ve vzdělávání a jak mohou přispět k dosažení úspěchu každého dítěte. Učitel, žák a rodič tvoří v tomto ohledu trojúhelník, který...
Read More
Kateřina Valachová

„Ekosystém“ vzdělávání

Kdo všechno vstupuje v ČR do vzdělávání? A kolik vlastně takových organizací a lidí je? Je možné tento „ekosystém“ vůbec popsat a pochopit? Pokus o vizualizaci věcí, které jsou možná...
Read More
Zdeněk Slejška

Naše cesta – jak a s kým se učí ZŠ Staňkov

ZŠ Staňkov usiluje, aby výuka měla skutečně dopad na učení dětí. To se daří lépe, když na to není sama. Spolupracuje v sítích iniciovaných různými organizacemi. Často jde o dlouhodobé...
Read More
Hana Košťálová
Jana Pluhařová
11:00 - 11:30

Přestávka

Spolupráce mezi školami a vytváření školních networků

Network „Trvalá obnova školy“ vytváří pro lídry škol vhodné podmínky k bezpečnému sdílení zkušeností, poskytuje jim podporu při zavádění smysluplných změn a inovací, snaží se inspirovat a udržovat tyto spolupracující...
Read More
Milan Kotík
Karel Derfl

Desatero SKAV a technologie aneb Jak budovat kompetence pro 21. století

Chartu SKAV nazvanou Desatero o vzdělávání snad není třeba připomínat. Je výsledkem několikaletého snažení členů nalézt ty nejzákladnější principy, na nichž se mohou všichni shodnout. Pro nás v Jednotě školských...
Read More
Bořivoj Brdička
Miloslav Khas
Martin Lána

Každý mladý člověk může ovlivňovat věci kolem sebe

Vysvětlím, jak je potřebné, aby každý mladý člověk dokázal vzít do vlastních rukou nejen svůj osud, ale i osud obecného blaha. Dále představím, co to znamená pro zprostředkování vzdělání a...
Read More
Ross Hall
12:40 - 13:45

Oběd

Edufóra

Příklady metodické podpory školám. Podrobnosti viz Program: Edufórum A – D.

Veletrh s občerstvením

Spolupráce mezi školou a dalšími organizacemi je hlavním tématem i odpoledního veletrhu.

Rozvojový rozhovor s učiteli ‒ významný nástroj ředitelů ‒ pedagogických lídrů

Jak ředitelé škol zapojených v projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ využívají rozvojové rozhovory s učiteli nad jejich osobními plány rozvoje k vykonávání své role pedagogických lídrů. Co tento nástroj ředitelům,...
Read More
Petr Albrecht

Badatelství v programu GLOBE

GLOBE je komunita žáků, učitelů a vědců sahající až k expertům z NASA. Všichni členové této mezinárodní sítě bádají, pozorují, rozvíjejí své výzkumné dovednosti a sbírají data o svém životním...
Read More
Radka Vašíčková

Program Extra třída

Extra třída je určená žákům 7.‒9. ročníků ZŠ. Nabízíme školám metodiku, jak vtáhnout teenagery do života místní komunity. Žáci pojmenují, co chtějí v daném místě změnit, a projekt také sami...
Read More
Silvie Pýchová

Sdílením k úspěchům

Poléváme, zaléváme nebo hasíme studující skrze preventivní aktivity a osobnostně sociální rozvoj. Využíváme nejrůznější metody, mnohdy však stačí vytvořit bezpečný prostor pro sdílení zážitků a pocitů, vyříkání si nejasností a...
Read More
Lukáš Kohoutek
Julie Machačová

Kreativní partnerství

Spolupráce umělců s učiteli na přípravě a následně také realizaci výuky kreativními inovativními způsoby, které využívají umění. Program probíhá v různých předmětech s využitím různých umění a jejich technik. Konkrétně...
Read More
Marianna Sršňová

Regionální centra ‒ spolupráce a sdílení mezi učiteli v regionu

Od září 2013 se v rámci Regionálních center Nadace Depositum Bonum na 21 místech ČR každý měsíc scházejí učitelé fyziky, aby načerpali inspiraci, podělili se o zkušenosti a vyzkoušeli si...
Read More
Martin Kozel

Dějepis inovativně pro střední odborné školy

Dějepis a další humanitně orientované předměty nestojí na středních odborných školách v centru pozornosti. Jeden rok jsme se skupinou dvaceti učitelů a učitelek na různých typech odborných škol pořádali semináře,...
Read More
Karina Hoření

JA Czech

Pro JA Czech, nezávislou vzdělávací organizaci, je klíčová spolupráce s učiteli, kteří její programy na školách všech stupňů vedou či supervizují. Příspěvek ukáže příklad spolupráce s učiteli a výsledný dopad...
Read More
Josef Müller

GEG ČR

Google EDU Group ČR (GEG ČR) je otevřené společenství učitelů, kteří pomáhají ostatním učitelům lépe využívat technologie. Ukážeme, co a jak děláme, a nabídneme spolupráci.
Lenka Urbanová

World Peace Game

Hledáme partnery pro realizaci simulační hry WPG, což je týdenní vzdělávací projekt pro 35 dětí + 30 učitelů, který nabízí mnohovrstevné učení se od matematiky přes pochopení fungování světa a...
Read More
Milan Kotík

Otevíráme dveře inovacím do výuky

Představíme celostní přístup k podpoře pedagogických týmů při zavádění inovací do výuky a při rozvoji kultury škol se zaměřením na úspěch každého žáka, učitele, ředitele…
Jana Žaludová

Děti Země v Montessori

Práce s dětmi na 2. stupni v Montessori programu je v ČR na začátku, přesto již po třech letech vidí učitelé a rodiče, jakou pomoc přináší dospívajícím v Montessori třídách....
Read More
Kamila Randáková

Zdravá abeceda ‒ Co se děti potřebují naučit předtím, než se z nich stanou žáci

Představíme vám příběh kluka, kterému když ostatní řeknou, ať skočí z okna, tak on… nakonec… skočí. Ačkoliv je takové chování obvykle považováno za nezdravé, ve Zdravé abecedě ho považujeme za...
Read More
Nikola Křístek

Začít spolu na 1. stupni ZŠ

Na příkladu konkrétního dítěte chce příspěvek poukázat na přínos vzdělávání v programu Začít spolu a na jeho bezprostřední vliv na zlepšení kvality školního i osobního života dítěte. Příspěvek prezentuje paní...
Read More
Jana Sadilová

Les ve škole

„Uau, to je z divočáka!“, vykřikne dívka a v ruce drží drobnou štětinu. „Výborně, máš pobytový znak a můžeš jej zasadit do příběhu – co se asi v lese dělo?“,...
Read More
Jan Froněk

Co skutečně pomáhá ‒ inovativní kurzy RWCT

Představíme program RWCT zaměřený na rozvíjení učitelských dovedností, bez nichž metody ve výuce nefungují. Ukážeme, jak pomoci učitelům zvládnout dobře jejich „řemeslo“, aby mohli úspěšně implementovat metody aktivního učení.
Kateřina Šafránková

Pedagog v lese

Pedagogové lesních mateřských škol (LMŠ) vzdělávají podle Rámcového vzdělávacího programu, ale jejich práce vypadá v mnohém jinak než v běžné MŠ. Jak vypadá jejich příprava na program „venku za každého...
Read More
Tereza Valkounová

Dopady školské legislativy od září 2016

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) dlouhodobě spolupracuje s inkluzivními školami, mezi jinými i se ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov, a má za sebou již 7letou zkušenost se...
Read More
Lucie Macků

Zvyšováním profesních kompetencí pedagogů k rozvoji žákovských dovedností

V projektu „ICT nás baví“ jsme vyhodnotili zkušenosti učitelů s mentorskou podporou poskytovanou a přijímanou. Uvědomujeme si, že digitální technologie jsou pouze prostředkem výuky a nabývají svůj význam při vědomém...
Read More
Lucie Škarková

Současný svět prostřednictvím Filozofie pro děti

Přes 150 učitelů, kteří chtějí učit poutavě o složitých tématech dnešního světa, si vyzkoušelo koncept Filozofie pro děti na jedno- či dvoudenním semináři. Tato metoda učí děti, studenty i učitele...
Read More
Olga Daşkın
Hlavní program
10:00 - 16:30
Edufórum A
13:45 - 15:30
Edufórum B
13:45 – 15:30
Edufórum C
13:45 – 15:30
Edufórum D
13:45 – 15:30
Stáhnout programZměna programu vyhrazena.

Místo konání

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
www.dox.cz

Nejbližší tramvajová zastávka je Ortenovo náměstí, případně metro Nádraží Holešovice.

Pořadatelé