8. ročník konference
ke vzdělávací politice

ÚSPĚCH PRO KAŽDÉHO ŽÁKA 2020

Společně to zvládneme

21. dubna 2020 v DOX+ v Praze
3. listopadu 2020
ONLINE

Střední článek vedení škol

Společně přemýšlíme o středním článku vedení škol, který dokáže zlepšovat učení dětí a snižovat nerovnosti.

Principy partnerství pro vzdělávání 2030+

Diskutujeme principy Partnerství pro vzdělávání 2030+ a jak tuto kulturu rozvíjet v ČR.

Inspirace ze zahraničí

Inspirujeme se v oblasti vedení škol ze středu a podpory wellbeingu ve vzdělávání.

Online konference

Nenechte si ujít novou zkušenost konference ve virtuálním Auditoriu.

Tlumočení a překlad

Anglické příspěvky budou překládány do češtiny. Odpolední diskuze bude konsekutivně tlumočena.

Konferenční příspěvek

300 Kč – Cena za účast online.

Výstupy

VIDEO

Jak zlepšovat vzdělávací systémy přístupem „Vedení ze středu“ (leading from the middle)

Finský přístup ke vzdělávání

Co nám řekl koronavirus o českém školství?

Prezentace Partnerství pro vzdělávání 2030+ a jeho východisek

Z MÉDIÍ

Online výuka nerozvíjí sociální a emocionální dovednosti. Zvyšuje navíc rozdíly mezi žáky, říká expert z Finska

Markéta Hronová, Ondřej Houska

Ihned.cz / 3.11.2020

Tisková zpráva: Ministr i zahraniční experti podporují zavedení středního článku ve vzdělávání.

Eduin

Eduin.cz / 6.11.2020

Na čem stojí úspěch školských reforem ve Finsku a v Ontariu?

bEDUin

Eduin.cz / 6.11.2020

Díky Covidu se opět ukázalo, jak jsou školy potřebné, nejen kvůli vzdělávání, říká profesor Boston College Hargreaves

Zuzana Keményová

Ihned.cz / 7.12.2020

Vzdělávání po Covidu: Učitelé by neměli zabouchnout dveře před rodiči

Silvie Lauder

Respekt.cz / 16.12.2020

9.15
Začátek vysílání

Moderují: Silvie Pýchová, David Klimeš

Silvie Pýchová

Stálá konference asociací ve vzdělávání

David Klimeš
9.30
Úvodní slova
Silvie Pýchová

Stálá konference asociací ve vzdělávání

Robert Plaga

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

10.00
Co nám řekl koronavirus o českém školství?

Říká se, že v dobách krizí začnou bublat i stojaté vody. Co vyplavalo na povrch během pandemie koronaviru o českém školství? V čem se odrazilo zavření škol pozitivně a v čem negativně na učení dětí? Jak probíhalo řízení škol a jaké si z toho vzít ponaučení? Proč by každá škola i zřizovatel měli mít pandemický plán? Dokázali jsme jarní zkušenost zúročit v podzimní druhé vlně útoku viru?

Miroslav Hřebecký

EDUin

10.30
Prezentace Partnerství pro vzdělávání 2030+ a jeho východisek

Český vzdělávací systém je výrazně autonomní a bez intenzivní spolupráce klíčových aktérů nelze očekávat, že se budou zlepšovat výsledky dětí a snižovat nerovnosti. Toho jsou si vědomy i organizace, které se spojily do Partnerství pro vzdělávání 2030+. Jde o sedm významných sítí, které propojují různé organizace ve vzdělávání i mimo ně: Asociace ředitelů ZŠ, Asociace krajských vzdělávacích zařízení, Česká rada dětí a mládeže, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Nadační fond Eduzměna, Národní síť Místních akčních skupin a Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV). Partnerství se přihlásilo ke strategickým cílům připravované Strategie vzdělávací politiky 2030 a zároveň si stanovilo vlastní zahajovací cíle, na nichž budou zapojené organizace spolupracovat: Společně navrhnout, pilotovat a zavést do praxe v ČR: a) Efektivní systém vedení a podpory škol v územích, který bude schopen zlepšovat vzdělávací výsledky dětí a zvyšovat rovné šance ve vzdělávání (střední článek); b) Systém opatření vedoucích ke zdravému fyzickému i psychosociálnímu rozvoji dětí a mladých lidí a uplatnění jejich potenciálu v osobním, profesním a občanském životě (wellbeing – s důrazem na koordinaci podpory pro nejvíce ohrožené děti). Tyto dva cíle ladí i se zaměřením této konference.

Silvie Pýchová

Stálá konference asociací ve vzdělávání

11.00
Přestávka
11.15
Zkušenosti z praxe – Poradní kruh

Moderuje: David Klimeš

Markéta Pošíková

Národní síť místních akčních skupin a MAS Podlipansko

Karel Kovář

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tomáš Bouda

Centrum dalšího vzdělávání, Ostravská univerzita

Michal Černý

Asociace ředitelů základních škol ČR

Jan Černý

Člověk v tísni

12.15
Přestávka
12.45
Finský přístup ke vzdělávání

Finsko má za sebou jedno století nezávislosti. Za tu dobu se z chudé, rozdělené a zaostalé země stal inovativní a stabilní sociální stát. Jakou roli sehrálo v této proměně vzdělávání? Které specifické rysy finského školství stojí za jeho ojedinělým úspěchem, který v sobě kombinuje vynikající studijní výsledky s celkovým pocitem spokojenosti u studentů?

Olli-Pekka Heinonen

Národní agentura pro vzdělávání ve Finsku

13.10
Jak zlepšovat vzdělávací systémy přístupem „vedení ze středu“ (leading from the middle)
Andy Hargreaves

Lynch School of Education (Boston College), University of Ottawa, ARC Education

13.35
Přestávka
13.50
Diskuze se zahraničním hostem

Moderuje: Silvie Pýchová

Olli-Pekka Heinonen

Národní agentura pro vzdělávání ve Finsku

Silvie Pýchová

Stálá konference asociací ve vzdělávání

14.50
Přestávka
15.00
Diskuze se zahraničním hostem

Moderuje: Vladimír Srb

Andy Hargreaves

Lynch School of Education (Boston College), University of Ottawa, ARC Education

Vladimír Srb
16.00
Závěr vysílání

Řečníci

Robert Plaga

ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Miroslav Hřebecký

programový ředitel EDUin

Olli-Pekka Heinonen

generální ředitel Finské národní agentury pro vzdělávání

Andy Hargreaves

emeritní profesor na Lynch School of Education (Boston College), hostující profesor na University of Ottawa, prezident a spoluzakladatel ARC Education

Markéta Pošíková

předsedkyně Pracovní skupiny vzdělávání Národní sítě Místních akčních skupin a ředitelka MAS Podlipansko, o. p. s.

Zdeněk Slejška

ředitel Nadačního fondu Eduzměna, Ashoka Fellow 2013

Karel Kovář

náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže MŠMT

Michal Černý

prezident Asociace ředitelů základních škol ČR

Tomáš Bouda

vedoucí Centra dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Jan Černý

programy sociální integrace společnosti Člověk v tísni

Vladimír Srb

konzultant ve vzdělávání

Silvie Pýchová

výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV), koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka

David Klimeš

novinář, pedagog

Místo konání

DOX+, Poupětova 3, Praha 7

O místě konání

DOX+ se nachází v atraktivní lokalitě
rozvíjejících se Holešovic. Díky své
příslušnosti k Centru moderního
umění DOX, které sídlí ve vedlejší
budově, se může pochlubit velkorysým
architektonickým řešením.

Metrem a tramvají

tramvaj: 6, 12
zastávka Ortenovo náměstí
(cca 300 m do DOX+) 

metro: linka C
zastávka Nádraží Holešovice
(cca 650 m do DOX) 

Vyhledat spojení

Autem

Placené stání na záchytném
parkovišti P+R Holešovice,
Plynární, Praha 7. Doporučujeme
však zaparkovat na okrajích Prahy
a následně využít MHD.

Informace o parkování

Minulé ročníky

2019

Úspěch pro každého žáka 2019

Data! Zvednou nás ze židle?

2018

Úspěch pro každého žáka 2018

Co (ne)víme o člověku.

2017

Úspěch pro každého žáka 2017

Škola ve světle celospolečenských změn.

2016

Úspěch pro každého žáka 2016

Spolupráce jako klíč k úspěchu.

2015

Úspěch pro každého žáka 2015

Jak společně vytvářet kulturu vzdělávání zaměřenou na úspěch pro každého žáka.

2014

Úspěch pro každého žáka 2014

Vzájemně se učíme podporovat učitele, aby každý žák zažíval úspěch.

2013

Konference 2013

Kvalitní výuka pro každé dítě v každé škole.

Kontakt

Produkce

Monika Mrňávková
+420 605 524 969
produkce@skav.cz

iniciativa
Úspěch pro každého žáka

uspechzaka.cz

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s.

skav.cz

Pořadatel
Partneři
Mediální partneři
Záštity