Člověk a příroda

25 Dub 2017
11.10–11.35

Člověk a příroda

Příliš bohaté pro štěstí? Jak naše děti ztrácejí dětství a chytají nové nemoci

Navzdory rostoucímu bohatství a technickému pokroku se dnešní mladá generace potýká s některými zdravotními a psychickými problémy v míře, jakou jsme dříve neznali. V posledním půlstoletí se odehrála zásadní změna životního stylu dětí zahrnující nárůst obliby elektronických médií a úbytek času, který děti tráví svobodnou hrou v přírodě. Jak to spolu souvisí? Jaké to může mít důsledky? A co s tím můžeme udělat?