Řečníci

Jaké nároky na člověka klade současný vývoj světa?

Názory našich hostů zjistíte v jejich medailoncích.

»Současný vývoj světa vyžaduje od člověka vlastní celoživotní vzdělávací iniciativu, kterou institucionální vzdělávání doplňuje.«

Michal Pěchouček

vedoucí katedry počítačů a centra umělé inteligence, garant studijního programu Otevřená informatika, ČVUT
»«

Kristýna Stará

architektka, urbanistka, spoluzakladatelka platformy Architekti ve škole, členka zakládající skupiny WPS Prague, odborná a výzkumná konzultantka
» Tvořme vztahy, ne věci. «

Kateřina Šedá

vizuální umění, sociální architektura, komunitní projekty
»«

Šimon Pánek

ředitel obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni
»Nerezignovat na lidskost. Pečovat o slabé. Obnovovat civilizovanost. Udržovat si nezávislé myšlení.«

Hana Košťálová

programová ředitelka, vedoucí čtenářského týmu obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám k úspěchu, Nadace The Kellner Family Foundation
»Nutná je neustálá reakce na měnící se prostředí.«

Tomáš Feřtek

odborný konzultant a předseda správní rady EDUin