Technologický pokrok

25 Dub 2017
10.20–10.45

Technologický pokrok

Umělá inteligence jako hrozba a příležitost

Význam a celospolečenský dopad umělé inteligence v posledních letech nezadržitelně rostou. Jedna z největších změn, kterou umělá inteligence v blízké budoucnosti zapříčiní, se bude týkat pracovního trhu a zaměstnanosti. Existují oprávněné obavy, že umělá inteligence vytlačí z pracovního trhu velké množství manuální, mechanické, ale hlavně administrativní práce. Na rozdíl od předchozích průmyslových a technologických revolucí nebude ve většině případů možné nově nezaměstnané rekvalifikovat na příležitosti, které na trhu práce nově vzniknou. Otevřenost, sofistikovanost a flexibilita způsobu vzdělávání současné a přicházející školní generace rozhodnou o tom, do jaké míry bude pro náš pracovní trh umělá inteligence příležitostí nebo hrozbou.