Jaroslav Fidrmuc

náměstek člena vlády, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Jaroslav Fidrmuc

náměstek člena vlády, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
»Vědět, kdo jsem, co chci, umět žít a spolupracovat s druhými lidmi, mít odvahu, energii a houževnatost jít svou vlastní cestou.«

Jaroslav Fidrmuc po absolvování studia učitelství oborů matematika – fyzika působil jako učitel základní školy, středního odborného učiliště a gymnázia. Od roku 1992 byl součástí týmu, který zakládal jedno z prvních církevních gymnázií v České republice – dnešní Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově. Počínaje rokem 1993 zastával funkci zástupce ředitele a v letech 1997–2014 ředitele této školy. Od roku 2010 zastupoval Českou republiku na zasedáních CEEC v Bruselu (Evropská komise pro katolickou výchovu). Jako hlavní manažer realizoval celou řadu vzdělávacích projektů financovaných z prostředků ESF a státního rozpočtu. Od srpna 2014 pracuje na MŠMT na pozici náměstka.

Panelová diskuse

13.50–14.30