Kristýna Stará

architektka, urbanistka, spoluzakladatelka platformy Architekti ve škole, členka zakládající skupiny WPS Prague, odborná a výzkumná konzultantka

Kristýna Stará

architektka, urbanistka, spoluzakladatelka platformy Architekti ve škole, členka zakládající skupiny WPS Prague, odborná a výzkumná konzultantka

V roce 2011 absolvovala obor architektura a urbanismus s přesahem v rámci modulu zahradní a krajinářské architektury na FA ČVUT v Praze. V témže roce nastoupila na navazující interní doktorské studium na Ústav prostorového plánování FA ČVUT, kde se snaží propojovat svou praktickou zkušenost s ideami v zaměření na vnímání krajiny a implementaci témat souvisejících s oborem architektury a urbanismu do formálního vzdělávání. Od roku 2009 se paralelně věnuje praxi architektky – urbanistky, ať již soukromě či dříve ve spolupráci se společnostmi jako Mac-Architecture s r.o./CENELC.CZ , DHV CR, spol. s r.o. či Cigler Marani Architects a.s. Ve svém volném čase mimo jiné pokračuje se zaměřením svého výzkumu v rámci iniciativy Architekti ve škole (2011), jejímž je spoluzakladatelem. Architekti ve škole představují jednu z šířeji zaměřených iniciativ podporující vzdělávání dětí od nejútlejšího věku v tématech architektury, urbanismu a prostorového plánování. Umožňují mezioborovou komunikační platformu, vzdělávací portál určený pro sdílení zkušeností a výukové materiály pro školy, pedagogy i neformální vzdělávání. Cílem iniciativy je nejen sdílená zkušenost, inspirace pro výuku, ale též neustálé hledání možností interpretace výše zmíněné tématiky, forem jejího zprostředkování a možností jejího postupného začleňování do vzdělávacího systému ČR.