Silvie Pýchová

výkonná ředitelka SKAV, spoluzakladatelka Centra kompetencí

Silvie Pýchová

výkonná ředitelka SKAV, spoluzakladatelka Centra kompetencí
»Člověk bude muset být schopen samostatně se orientovat v přemíře příležitostí, které tento svět skýtá, a umět v něm uplatnit svůj potenciál.«

Vzděláním jsem učitelka, pět let jsem učila na Gymnáziu Postupická (Praha 4). Díky zkušenosti s mezinárodními projekty jsem přešla na NA Socrates, kde jsem od roku 2005 koordinovala evropský program eTwinning, později program Euroguidance zaměřený na rozvoj kariérového poradenství. Od roku 2010 působím jako nezávislá konzultantka, metodička, lektorka a hodnotitelka se specializací na mapování kompetencí, projektový management a kariérové poradenství, jako výkonná ředitelka SKAV, koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka a spoluzakladatelka Centra kompetencí, z. s.. Dlouhodobě spolupracuji s organizacemi EDUin a Spiralis.

Úvodní slovo

10.00–10.05