Tomáš Ervín Dombrovský

analytik společnosti LMC, která vyvíjí on-line služby pro vzdělávání a hledání práce

Tomáš Ervín Dombrovský

analytik společnosti LMC, která vyvíjí on-line služby pro vzdělávání a hledání práce
»Kvůli zrychlujícímu se vývoji a větší proměnlivosti prostředí sílí potřeba neustále se učit a přizpůsobovat. Ztráta jistoty v zavedených postupech posiluje nutnost kritického myšlení, práce s informacemi a schopnosti se rozhodovat.«

Podstatnou část své energie věnuji rozboru dat, jevů a trendů v propojených světech vzdělávání a práce. Snažím se nacházet, pojmenovávat a rozvíjet to, co je zásadní pro smysluplné uplatnění lidí a jejich lepší spolupráci ve firmách i veřejných institucích. Přednáším pro lidi z HR i vedení firem, pro odbornou i širší veřejnost. Mimo to se starám o rozšiřování partnerské spolupráce a veřejně prospěšných aktivit přesahujících každodenní byznys LMC.

Svět práce

11.35–12.00