Tomáš Feřtek

odborný konzultant a předseda správní rady EDUin

Tomáš Feřtek

odborný konzultant a předseda správní rady EDUin
»Nutná je neustálá reakce na měnící se prostředí.«

Spoluzakladatel obecně prospěšné společnosti EDUin, v současnosti předseda její správní rady a odborný konzultant. Kromě práce s médii se specializuji na vzdělávací politiku a monitorování jejího vlivu na každodenní praxi základních a středních škol. Dalšími profesemi novinář, publicista, dramaturg a scenárista.

Úvodní slovo

10.00–10.05