Publikace

Publikace

Konferenční noviny
při příležitosti konference Úspěch pro každého žáka 2017
Inzerce programů, projektů a postojů příznivců iniciativy
Úspěch pro každého žáka.

Zpráva pro expertní skupinu MŠMT pro strategii vzdělávací politiky Výstupy z konference Úspěch pro každého žáka 2017, souhrn doporučení účastníků. Sepsala Jana Hrubá.
Souhrnný zápis z workshopů konference Úspěch pro každého žáka 2017 Společenské změny a budoucnost pohledem účastníků konference.