Minulé ročníky

2017: Konference Úspěch pro každého žáka 2017. Škola ve světle celospolečenských změn.

2016: Konference Úspěch pro každého žáka 2016. Spolupráce jako klíč k úspěchu.

2015: Konference Úspěch pro každého žáka 2015. Jak společně vytvářet kulturu vzdělávání zaměřenou na úspěch pro každého žáka.

2014: Konference Úspěch pro každého žáka. Vzájemně se učíme podporovat učitele, aby každý žák zažíval úspěch.

2013: Konference Kvalitní výuka pro každé dítě v každé škole.