Identita a prostor (workshop)

24 Dub 2018
14.30–16.30

Identita a prostor (workshop)

Přednáška a krátké putování po nemístech v blízkém okolí. Procházka navazuje na Eposovu dopolední přednášku Identita a prostor a představuje krátký ponor do nemíst v bezprostředním okolí galerie DOX.

Nevědomí města, místa mimo zorná pole „veřejného“ a „vědomého“ zájmu společnosti. Vnitřní městská periferie v širším slova smyslu – nejenom místopisném, ale i sociokulturním. Vztah periferie a centra jako vztah nevědomí a vědomí. Odraz našich vnitřních světů, našeho nevědomí, díky kterému jsme schopni tato místa uchopovat a identifikovat se s nimi. Uvědomění si jevů, které jsou nám běžně skryty.