Kázeň a mozek

24 Dub 2018
14.30–16.30

Kázeň a mozek

Seznámíme se s tím, jak v souladu s fungováním mozku vést žáky k sebeřízení. Podíváme se na konkrétní situaci ze školy, například:

  • žák mluví během hodiny ve chvílích, kdy mluví někdo jiný
  • žák nereaguje na nějaký pokyn

Do těchto situací promítneme poznatky o fungování mozku (princip minimalizace ohrožení a maximalizace bezpečí) a budeme sdílet, jak v nich vést děti k sebeřízení (být dostatečně důrazný a současně komunikovat formou, která se nedotýká statutu, jistoty, autonomie, důvěry a férovosti, a neblokuje tak přemýšlení žáků o svém chování).