Hana Košťálová

programová ředitelka, vedoucí čtenářského týmu obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám k úspěchu, Nadace The Kellner Family Foundation

Hana Košťálová

programová ředitelka, vedoucí čtenářského týmu obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám k úspěchu, Nadace The Kellner Family Foundation
»Proč existuje stvoření, které má tak urputnou potřebu přesahovat sebe samotného prostřednictvím poznávání?«

Řadu let jsem koordinovala mezinárodní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), zůstala jsem jeho lektorkou a certifikátorkou. Od roku 2010 pracuji pro projekt Pomáháme školám k úspěchu, který spolupracuje s veřejnými základními školami, s nimiž sdílí vizi dobré školy, v níž se každý žák učí naplno a s radostí.