Jana Stejskalová

koordinátorka projektů a rozvojových aktivit, lektorka, mentorka v JOB – spolku pro inovace

Jana Stejskalová

koordinátorka projektů a rozvojových aktivit, lektorka, mentorka v JOB – spolku pro inovace
»Přestože jsme každý jiný, umíme najít to, co máme společné.«

Celý svůj profesní život se věnuji pedagogice. Zprvu jsem vyučovala na 1. stupni ZŠ, dále pak působila na ZŠ a MŠ v Bernarticích u Trutnova jako ředitelka příspěvkové organizace, na ZŠ TGM v Náchodě jako zástupkyně ředitele. V průběhu ředitelské praxe jsem započala svou lektorskou dráhu, lektorsky jsem vedla programy pro koordinátory ŠVP, připravovala a realizovala projekty OPVK, rozšířila si své lektorské portfolio o mentorské dovednosti. V současnosti působím jako koordinátorka projektových aktivit v JOB – spolku pro inovace a jako garantka, lektorka a mentorka v projektu „Otevíráme dveře reflektovaným praxím“ na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové.