Jiří Raiterman

vedoucí vzdělávacího oddělení Centra současného umění DOX

Jiří Raiterman

vedoucí vzdělávacího oddělení Centra současného umění DOX
»Člověk vytrvale uniká, zkusme vztahy. Vztahy uvnitř, mimo něj, se svou dočasností, dynamikou. Vztah k tomu, co (ne)víme o člověku.«

V Centru současného umění DOX vedu vzdělávací a rodinné programy a podílím se na různých projektech na pomezí současného umění a vzdělávání. Po studiu učitelství výtvarné výchovy jsem působil mj. jako kurátor edukativních činností v Národní galerii v Praze, dodnes vyučuji na Střední umělecké škole grafické v Jihlavě.