Michal Kučerák

manažer produkce Centra současného umění DOX

Michal Kučerák

manažer produkce Centra současného umění DOX
»Lidský život je neustálé učení, které determinuje pravděpodobnost. Co nevíme, je tedy výzvou, jak provázat vědění a nevědění. «

Pracuji jako vedoucí produkce výstav centra DOX, ale primárně se zajímám o mediaci umění vzděláváním. Snažím se hledat způsoby, jak zapojit počítače do procesu zprostředkování umění a jak prostřednictvím umění rozvíjet kritické myšlení. Jsem autorem několika vzdělávacích projektů a programů.