Radvan Bahbouh

psycholog a kouč v QED GROUP

Radvan Bahbouh

psycholog a kouč v QED GROUP

V mém životě mě vždy fascinoval exaktní svět čísel a ověřených faktů, stejně jako lidská povaha, prožívání a chování. Profesně jsem proto zakotvil jako psycholog s vystudovanou matematickou statistikou a teorií pravděpodobnosti na MFF UK a věnuji se psychologii jako vědě a výzkumu. Akademické prostředí je pro mě zdrojem neustálého nového vědění a možností přednášet své znalosti studentům FF UK. Abych mohl předávat vědecké poznatky nejen studentům, ale i manažerům a specialistům ve firmách, založil jsem před dvaceti lety společnost QED GROUP, která tyto poznatky, jež se v psychologii opakovaně prokázaly, využívá v každodenní praxi v osobním i pracovním životě.

Je tedy mým běžným zvykem měřit věci především užitečností. V případě osobnostního rozvoje považuji za důležité sledovat, do jaké míry má to, co se učíme nebo zkoušíme, pozitivní efekt. Proto vše, co v této oblasti dělám, zakládám na přístupu evidence based – vše je postavené na důkazech. A to například i ve výcviku v koučování, dlouhodobém kurzu certifikovaném ČAKO a ICF, který v QED GROUP vedu a kde učím konzultanty, lektory a manažery v koučovacím přístupu k druhým lidem a situacím. Záliba v matematice mě také přivedla k myšlence vyvinout metodu sociomapování, která umožňuje analyzovat, vizualizovat a zlepšovat komunikaci v týmech i v organizacích. Sociomapování využíváme v experimentech kosmického výzkumu, v armádě i v řadě firem po celém světě.

Dlouhodobě pracuji s leadery, s lidmi, kteří jsou v top managementu nejvýznamnějších firem, jež mohu svými poznatky inspirovat k lepším výkonům a zkvalitňování vedení svých podřízených a týmů, a především je rád vedu ke zcitlivění se na vědomou podporu budování vyšší vlastní spokojenosti. Zároveň mě moc těší, že i já sám jsem ze vzájemné spolupráce s těmito zkušenými odborníky obohacován. Zajímá mě a baví mě, jak můžeme inspiraci předávat dál.