Silvie Pýchová

výkonná ředitelka SKAV, spoluzakladatelka Centra kompetencí

Silvie Pýchová

výkonná ředitelka SKAV, spoluzakladatelka Centra kompetencí
»Pokud zahrneme i zahraniční zdroje a informace z různých oborů, víme toho o člověku teoreticky hodně. Aplikace těchto poznatků ve vzdělávání ale vázne.«

Už při studiu na Pedagogické fakultě UK jsem začala učit (na Gymnáziu Postupická). Díky zkušenosti s mezinárodními projekty jsem přešla na Národní agenturu Socrates, kde jsem koordinovala evropské programy (eTwinning, Euroguidance). Od roku 2010 působím jako výkonná ředitelka SKAV, v letech 2010–2016 jsem zastávala pozici předsedkyně správní rady EDUin, tam jsem také koordinovala vzdělávací programy (Extra třída, Města vzdělávání). Už pátým rokem rozvíjím společně s dalšími iniciativu Úspěch pro každého žáka. Moje odbornost je kariérové poradenství, využívám švýcarskou metodu CH-Q Mapování kompetencí, jíž jsem certifikovanou lektorkou. Tématu kariérového poradenství se také věnuji ve svém doktorském studiu na Fakultě sociálních věd UK.

Uvítání

10.00–10.05