KONFERENCE

Konference Úspěch pro každého žáka - banner

Výstupy

Prezentace

O čem se 15. května 2014 skutečně mluvilo v DOXu? Zhlédněte prezentace všech zúčastněných a nechte se inspirovat k různým způsobům podpory učitelů.

Videa

Nasajte atmosféru přes videozáznamy úvodních i závěrečných prezentací a buďte alespoň dodatečně při tom, když se v panelové diskusi mluví o podpoře učitelské profese.

Fotogalerie

Podívejte se na konferenční dění přes objektiv fotografa Jiřího Coubala.

Publikace Celoplošné zlepšení vzdělávacího systému

Součástí materiálů, které účastníci obdrželi, byla i tato publikace. Napsal ji profesor Ben Levin, přeložil Arnošt Veselý. Publikace přestavuje praktické cesty, jak zkvalitnit vzdělávací systém jako celek. Jako příklad uvádí kanadskou provincii Ontario, kde se tento záměr podařilo uskutečnit.

Článek Úspěch pro každého žáka

Podrobnější zápisky ze všech prezentací shrnuje ve svém článku Olga Pohl, EDUin, o. p. s.

Vize

Neformální síť organizací, které se učí společně rozvíjet v České republice vzdělávací kulturu zaměřenou na dosahování maximálních vzdělávacích úspěchů u každého žáka.