KONFERENCE

Konference Úspěch pro každého žáka - banner

Program

08:30 – 09:30 registrace
09:30 – 10:30 Úvodní slovo
Marcel Chládek, ministr, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Co se potřebujeme společně naučit
Hana Košťálová, Pomáháme školám k úspěchu, SKAV
10:30 – 11:30 I. blok: prezentace a diskuse (6 paralelních skupin)
 1. Jak pomáhat učitelům, aby se jejich žáci učili matematiku s radostí. Darina Jirotková, Jitka Michnová, H-mat
 2. Podpora učitelů v rozvoji dětského čtenářství prostřednictvím vývojového kontinua. Ondřej Hausenblas, Hana Košťálová, Pomáháme školám k úspěchu
 3. Podpora inkluzivního vzdělávání. Jindřich Monček, Martina Habrová, Člověk v tísni
 4. Mentorská podpora pro ředitele mateřských škol a její vliv na žáky. Jana Kargerová, Step by Step ČR
 5. Kreativní partnerství na českých školách – jak umění mění učení. Marianna Sršňová, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Matěj Smetana, umělec a pedagog
 6. Kvalita v přípravném vzdělávání učitelů. Michaela Píšová, Institut výzkumu školního vzdělávání PedF MU, Vladimíra Spilková, Katedra primární pedagogiky PedF UK
11:30 – 12:30 oběd
12:30 – 13:30 II. blok: prezentace a diskuse (6 paralelních skupin)
 1. Jak podporujeme učitele, aby se jejich žáci stali hybateli změn ve škole a okolí. Petra Šimonová, Sdružení Tereza
 2. Jak se vzájemně učíme v naší Základní škole Zdice. Jitka Palanová, Jana Štybnarová, ZŠ Zdice
 3. Jak podporuje Centrum současného umění DOX učitele a jaký to má dopad na žáky. Jiří Raiterman, Centrum současného umění DOX
 4. Co nás naučila párová výuka? Aneb učitelský Tandem na škole. Martin Kozel, Kristýna Cihlářová, Nadace Depositum Bonum
 5. Jak podporujeme učitele z celého Moravskoslezského kraje. Miloš Šlapal, Bohumil Zmrzlík, Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín
 6. Začátky mentoringu v českých školách a Dilemata školních konzultací. Karolína Smejkalová, Bohumíra Lazarová, Ústav pedagogických věd FF MU a Česká asociace mentoringu ve vzdělávání
13:30 – 13:50 občerstvení
13:50 – 15:00 panelová diskuse na téma “Jak podporovat učitele, aby se to pozitivně projevilo na úspěchu žáků a na atmosféře školy?”
15:00 – 15:20 představení vize programu ÚSPĚCH PRO KAŽDÉHO ŽÁKA
15:20 – 15:30 závěr a vyhodnocení konference
15:30 – 17:00 doprovodný program DOX: výstava Plakát v souboji ideologií 1914 – 2014
Zajímat by vás mohl večerní koncert v rámci All Inclusive Schools Festival (AISF), který je pořádán ve spolupráci s pražskou pobočkou Programů sociální integrace společnosti Člověk v tísni. Během večera vystoupí kapely Midi Lidi a Kyklos Galaktikos. Bliží informace zde.

Ke stažení: