KONFERENCE

Konference Úspěch pro každého žáka - banner

Úvod

15. května 2014
v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

kapacita:    180 osob
vstupné:      zdarma
registrace:  nutná zde. Kapacita konference byla naplněna, registrace je uzavřena.

Přejeme si, aby každý žák zažíval úspěch. Pojďme nahlédnout do příkladů, kdy se tohoto cíle daří dosáhnout díky kvalitní a účinné podpoře poskytnuté učitelům.

Další ročník konference ke vzdělávací politice představí především konkrétní příklady z praxe. Po nich budou následovat diskuzní skupiny na téma, jak účinně podporovat pedagogy v práci tak, aby jejich žáci zažívali úspěch.

Pořadatelé letošního ročníku: