Jiří Raiterman

vedoucí vzdělávacího oddělení Centra současného umění DOX

Jiří Raiterman

vedoucí vzdělávacího oddělení Centra současného umění DOX
»Odpovědný přístup – ke světu, k životnímu prostředí, k informacím, ke společenskému dění a komunitě, k dětem.«

V Centru současného umění DOX vedu vzdělávací a rodinné programy a podílím se na různých projektech na pomezí současného umění a vzdělávání. Po studiu učitelství výtvarné výchovy jsem působil mj. jako kurátor edukativních činností v Národní galerii v Praze, dodnes vyučuji na Střední umělecké škole grafické v Jihlavě.