Výstavou to začíná…

25 Dub 2017
10.05–10.20

Výstavou to začíná…

Výstavu vnímáme jako východisko pro další program. Jak nás inspiruje, tak nás zároveň svazuje – rozehrává hru a určuje pravidla. I když mají umělci, jejich projekty i celá výstava ambici být aktuální i nadčasoví zároveň, vždy se nabízí mnoho možností rozvinout dílčí otázky. Jsme přesvědčeni a snažíme se přesvědčovat další, že umělecké zkratky a evokace mohou být důležitou inspirací pro naše uvažování.