Michal Kučerák

manažer produkce Centra současného umění DOX

Michal Kučerák

manažer produkce Centra současného umění DOX
»Přijde mi přirozené říct, že současný vývoj světa klade na člověka vysoké nároky. Zdá se mi ale přesnější o nich mluvit jako o komplexních nárocích. Tyto nároky jsou kombinací všeho – vysokého a nízkého, expertního a laického…«

Pracuji jako vedoucí produkce výstav centra DOX, ale primárně se zajímám o mediaci umění vzděláváním. Snažím se hledat způsoby, jak zapojit počítače do procesu zprostředkování umění a jak prostřednictvím umění rozvíjet kritické myšlení. Jsem autorem několika vzdělávacích projektů a programů.