Jak se vrozené nastavení mozku promítá do učení

24 Dub 2018
14.30–16.30

Jak se vrozené nastavení mozku promítá do učení

Dle teorie typů se každé dítě rodí s vrozenou preferencí přijímat informace a rozhodovat se určitým způsobem, který se sice v průběhu života vyvíjí, ale nemění. Toto „nastavení mozku“ se promítá do vnitřní motivace dítěte a významným způsobem ovlivňuje i jeho učení.

V průběhu workshopu si na příkladech dětí ukážeme, v čem se jednotlivé typy „nastavení mozku“ liší a jak ovlivňují prožívání a chování od nejútlejšího věku. Vyvodíme, co různé typy dětí potřebují, aby se mohly dobře učit, co jim učení komplikuje a co můžeme jako učitelé nebo rodiče dělat, abychom tomuto typu potřeb vycházeli vstříc.