Šárka Miková

psycholožka v Mea Gnosis

Šárka Miková

psycholožka v Mea Gnosis
»Připusťme, že druzí potřebují něco jiného než my. Oceňováním rozdílů zlepšíme sebeúctu svou i druhých lidí. «

Jsem psycholožka, dvacet let poskytuji poradenství dospělým i dětem, školám i firmám, a to v oblasti výchovy, vzdělávání, motivace, osobního rozvoje i práce s týmy.

Pracuji v projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Zajímají mě důvody chování člověka, především ty vnitřní, vrozené. Ve své práci využívám teorii typů (vycházející z C. G. Junga), díky které můžeme odhalovat zdroje vnitřní motivace a oceňovat rozdílnost lidských povah. Porozumět teorii typů a svému typu osobnosti vnímám jako příležitost postavit svou sebeúctu na tom, pro co máme přirozené vlohy, rozšiřovat svůj potenciál skrze rozvíjení toho, pro co vrozené dispozice nemáme, i lépe spolupracovat a komunikovat s ostatními lidmi.

Mám tři děti a ve volném čase se věnuji triatlonu.