Nejsou stejné: Proč využívat Teorii typů ve výchově a vzdělávání

24 Dub 2018
11.00–11.30

Nejsou stejné: Proč využívat Teorii typů ve výchově a vzdělávání

Chceme děti správně vychovávat a dobře učit, ale zpravidla se málo zamýšlíme nad tím, co je správné právě pro naše dítě či určitého žáka. Děti nejsou stejné. Už od mala u nich hraje významnou roli typ osobnosti, který je dán vrozeným „nastavením mozku“. To se odráží v klíčových potřebách dítěte a vlohách pro rozvoj dovedností: některé děti potřebují především stabilitu a předvídatelnost, jiné neustálý přísun nových podnětů. Některé děti se přirozeně vciťují do druhých, jiné se musejí empatii učit na základě logického uchopení pocitů. Skrze pochopení a oceňování vrozených rozdílů mezi lidmi můžeme lépe spolupracovat, správně vychovávat i dobře učit.