Epos 257

Epos 257

Epos 257 je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, pracuje s urbanistickým prostředím a ikonografií města. Ve svých dílech zkoumá veřejný prostor a reaguje na hranici toho, co je a není veřejné. Dříve se věnoval graffiti; svoje práce skládá do komplexně promyšlených kontextů, kterými mnohdy naráží na sociální a společenská témata.