Úvodní slovo

25 Dub 2017
10.00–10.05

Úvodní slovo

Moderují Silvie Pýchová a Tomáš Feřtek