Konference 2020: Společně to zvládneme

Řečníci

»«

Joanne Caddy

senior analytička OECD
»«

Raimo Vuorinen

projektový manažer a senior výzkumný pracovník Finského institutu pro výzkum ve vzdělávání při Jyväskylské univerzitě
»«

Robert Plaga

ministr školství, mládeže a tělovýchovy
»«

Arnošt Veselý

vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
»«

Tomáš Zatloukal

ústřední školní inspektor v České školní inspekci
»«

Bob Kartous

vedoucí analýzy a komunikace v EDUin
»«

Jindřich Fryč

státní tajemník na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
»«

Pavel Jungwirth

akademický pracovník v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR
»«

Kateřina Kapounová

programová manažerka pro Evropský sociální fond v českém týmu na Generálním ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Evropské komise
»«

Jaroslav Jirásko

člen vedení Učitelské platformy
»«

Linda Sokačová

zastupující ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí na Ministerstvu práce a sociálních věcí
»«

Daniela Čorbová

zástupkyně veřejnosti občanské iniciativy Kvalitné školstvo, zakládající členka občanského sdružení Fórum proaktívnych škôl
»«

Martin Brestovanský

vysokoškolský pedagog na Pedagogické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě, zakládající člen občanského sdružení Fórum proaktívnych škôl
»«

Ladislav Baranyai

zakládající člen a předseda občanského sdružení Školský network, zakládající člen občanského sdružení Fórum proaktívnych škôl
»«

Michal Pazour

vedoucí oddělení strategických studií v Technologickém centru AV ČR
»«

Jana Straková

výzkumnice v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
»«

Silvie Pýchová

výkonná ředitelka SKAV, koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka
»«

Tomáš Feřtek

odborný konzultant a předseda správní rady EDUin