Konference 2020: Společně to zvládneme

Program

Výstavy

Výstavy

V průběhu konference je možné navštívit dvě aktuální výstavy v DOXu.

8.30–9.30    Výstava Jiřičná
8.30–16.30   Výstava #DATAMAZE / Datové bludiště
Výstavy
Dopoledne

Registrace

Konferencí provázejí Silvie Pýchová (SKAV) a Tomáš Feřtek (EDUin).
Silvie Pýchová
Tomáš Feřtek

Úvodní slova

Robert Plaga

Cíle a priority vzdělávací politiky 2030+

Cílem příspěvku bude informovat o aktuálním stavu práce na Strategii vzdělávací politiky do roku 2030 a o tom, jak budou práce probíhat dále. Autor se zaměří především na hlavní východiska a...
Read More
Arnošt Veselý

Podporování škol díky srovnatelným údajům a globálnímu kolegiálnímu učení

Rozhodování na základě podkladových údajů a spolupráce s příslušnými zainteresovanými účastníky jsou zásadní pro získání lepších studijních výsledků a spokojenosti studentů. Na základě údajů PISA z České republiky tato prezentace...
Read More
Joanne Caddy

Data ČŠI o českém školství – důvod k pesimismu, nebo výzva k akci?

Národní zjišťování výsledků vzdělávání na úrovni základních škol nevykresluje příliš optimistický obrázek. Informace z inspekční činnosti naznačují, že jedním z důvodů může být i nedostatek prostoru pro učitele pracovat s žáky...
Read More
Tomáš Zatloukal
11.10–11.40

Přestávka

Audit vzdělávacího systému ČR

Pátým rokem zpracovává EDUin – s pomocí nezávislých expertů – analýzu, která se snaží zhodnotit stav vzdělávacího systému v ČR po stránce jeho vlastností i z hlediska jeho směřování. Delfskou...
Read More
Bob Kartous

Panelová diskuze

Jindřich Fryč
Pavel Jungwirth
Kateřina Kapounová
Jaroslav Jirásko
Linda Sokačová
13.00–14.00

Oběd

Dopoledne
Odpoledne

Situace škol a reformní snahy zdola na Slovensku

V příspěvku autoři krátce shrnou dosavadní reformní pokusy na Slovensku řízené shora, popíšou specifika aktuálního reformního dokumentu Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, pokusí se o analýzu a nabídnou kritický...
Read More
Daniela Čorbová
Martin Brestovanský
Ladislav Baranyai

Ucelené služby celoživotního poradenství v rámci společného úsilí mezi odbornými odvětvími

Většina evropských zemí čelí výzvě v podobě roztříštěnosti a oddělených zájmů odvětví ve fungování a rozvoji celoživotního poradenství a veřejné politiky. Vzhledem k různorodosti služeb kariérního poradenství narůstá počet zemí,...
Read More
Raimo Vuorinen
15.00–15.15

Přestávka

Identifikace prioritních témat ve vzdělávání metodou Delphi

V příspěvku bude představena interaktivní metoda Delphi, která je zpravidla používána k formování skupinového expertního názoru ohledně vývojových priorit či scénářů budoucího vývoje. Následně bude prezentován postup využití této metody...
Read More
Michal Pazour
Jana Straková
Odpoledne
Networking
16.00–17.00

Závěr programu + neformální networking

Networking
Stáhnout programZměna programu vyhrazena.