Konference 2020: Společně to zvládneme

Konference

Úspěch pro
každého žáka
2019

Data! Zvednou nás ze židle?

16. 4. 2019

v Centru současného
umění DOX v Praze

Registrace uzavřena

DATA, FAKTA

Sdílíme data o vzdělávání dětí a mladých lidí, která nás zvedají ze židle.

KOORDINOVANÁ SPOLUPRÁCE

Aktéři ve vzdělávání se spojují ke koordinované spolupráci na zlepšování učení dětí v ČR.

VZDĚLÁVÁNÍ PRO 2030

Pokládáme základy partnerství pro dosahování cílů Strategie 2030.

PRIORITY VE VZDĚLÁVÁNÍ

Chceme rozproudit diskuzi o prioritách ve vzdělávání.

VZDĚLÁVACÍ POLITIKA

Konference ke vzdělávací politice, kterou každoročně pořádá iniciativa
Úspěch pro každého žáka.

JAK NÁS VIDÍ V ZAHRANIČÍ

Do diskuze o vzdělávání zapojujeme i kolegy a kolegyně za hranicemi ČR.

PŘIVÍTÁME

200 účastníků

18 vystupujících, včetně zahraničních hostů

TLUMOČENÍ

Konference bude simultánně tlumočena z/do angličtiny.

KONFERENČNÍ PŘÍSPĚVEK

890 Kč – Cena zahrnuje vstupné na konferenci, drobné občerstvení i vstup na dvě výstavy DOX v den konání konference.

ŘEČNÍCI

»«

Joanne Caddy

senior analytička OECD
»«

Raimo Vuorinen

projektový manažer a senior výzkumný pracovník Finského institutu pro výzkum ve vzdělávání při Jyväskylské univerzitě
»«

Robert Plaga

ministr školství, mládeže a tělovýchovy
»«

Arnošt Veselý

vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
»«

Tomáš Zatloukal

ústřední školní inspektor v České školní inspekci
»«

Bob Kartous

vedoucí analýzy a komunikace v EDUin
Výstavy

Výstavy

V průběhu konference je možné navštívit dvě aktuální výstavy v DOXu.

8.30–9.30    Výstava Jiřičná
8.30–16.30   Výstava #DATAMAZE / Datové bludiště
Výstavy
Dopoledne

Registrace

Konferencí provázejí Silvie Pýchová (SKAV) a Tomáš Feřtek (EDUin).
Silvie Pýchová
Tomáš Feřtek

Úvodní slova

Robert Plaga

Cíle a priority vzdělávací politiky 2030+

Cílem příspěvku bude informovat o aktuálním stavu práce na Strategii vzdělávací politiky do roku 2030 a o tom, jak budou práce probíhat dále. Autor se zaměří především na hlavní východiska a...
Read More
Arnošt Veselý

Podporování škol díky srovnatelným údajům a globálnímu kolegiálnímu učení

Rozhodování na základě podkladových údajů a spolupráce s příslušnými zainteresovanými účastníky jsou zásadní pro získání lepších studijních výsledků a spokojenosti studentů. Na základě údajů PISA z České republiky tato prezentace...
Read More
Joanne Caddy

Data ČŠI o českém školství – důvod k pesimismu, nebo výzva k akci?

Národní zjišťování výsledků vzdělávání na úrovni základních škol nevykresluje příliš optimistický obrázek. Informace z inspekční činnosti naznačují, že jedním z důvodů může být i nedostatek prostoru pro učitele pracovat s žáky...
Read More
Tomáš Zatloukal
11.10–11.40

Přestávka

Audit vzdělávacího systému ČR

Pátým rokem zpracovává EDUin – s pomocí nezávislých expertů – analýzu, která se snaží zhodnotit stav vzdělávacího systému v ČR po stránce jeho vlastností i z hlediska jeho směřování. Delfskou...
Read More
Bob Kartous

Panelová diskuze

Jindřich Fryč
Pavel Jungwirth
Kateřina Kapounová
Jaroslav Jirásko
Linda Sokačová
13.00–14.00

Oběd

Dopoledne
Odpoledne

Situace škol a reformní snahy zdola na Slovensku

V příspěvku autoři krátce shrnou dosavadní reformní pokusy na Slovensku řízené shora, popíšou specifika aktuálního reformního dokumentu Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, pokusí se o analýzu a nabídnou kritický...
Read More
Daniela Čorbová
Martin Brestovanský
Ladislav Baranyai

Ucelené služby celoživotního poradenství v rámci společného úsilí mezi odbornými odvětvími

Většina evropských zemí čelí výzvě v podobě roztříštěnosti a oddělených zájmů odvětví ve fungování a rozvoji celoživotního poradenství a veřejné politiky. Vzhledem k různorodosti služeb kariérního poradenství narůstá počet zemí,...
Read More
Raimo Vuorinen
15.00–15.15

Přestávka

Identifikace prioritních témat ve vzdělávání metodou Delphi

V příspěvku bude představena interaktivní metoda Delphi, která je zpravidla používána k formování skupinového expertního názoru ohledně vývojových priorit či scénářů budoucího vývoje. Následně bude prezentován postup využití této metody...
Read More
Michal Pazour
Jana Straková
Odpoledne
Networking
16.00–17.00

Závěr programu + neformální networking

Networking

Místo konání

Centrum současného umění DOX

Poupětova 1, Praha 7

www.dox.cz
Nejbližší tramvajová zastávka je Ortenovo náměstí,
případně metro Nádraží Holešovice.

Pořadatel

Zakladatelé iniciativy Úspěch pro každého žáka

Záštitu poskytli

Partneři

Mediální partneři