Konference 2020: Společně to zvládneme

Ucelené služby celoživotního poradenství v rámci společného úsilí mezi odbornými odvětvími

16 Dub 2019
14.30–15.00

Ucelené služby celoživotního poradenství v rámci společného úsilí mezi odbornými odvětvími

Většina evropských zemí čelí výzvě v podobě roztříštěnosti a oddělených zájmů odvětví ve fungování a rozvoji celoživotního poradenství a veřejné politiky. Vzhledem k různorodosti služeb kariérního poradenství narůstá počet zemí, které si založily fóra národního poradenství nebo jiné meziodvětvové zastupující struktury, které umožňují spolupráci všech důležitých partnerů v oblasti vzdělávání, školení, zaměstnání, sociální inkluze mládeže, včetně zainteresovaných ministerstev, agentur a odborníků. Prezentace se zabývá různými možnostmi z ostatních zemí Evropské unie a způsoby zapojení klíčových účastníků v rozvoji systémů a politik pro celoživotní poradenství a jejich ochotou sdílet znalosti na národních, oblastních a místních úrovních. Za druhé bude klást klíčové otázky ke zvážení, jak překonat roztříštěnou politiku a zdvojenost úsilí v souladu s místními podmínkami.