Program

Program
8.30–17.30
08:30 - 09:00

Registrace

Prohlídka výstavy Big Bang Data

– evokace tématu konference. Více viz výstava Big Bang Data.

Úvodní slovo

Moderují Silvie Pýchová a Tomáš Feřtek
Tomáš Feřtek
Silvie Pýchová

Výstavou to začíná…

Výstavu vnímáme jako východisko pro další program. Jak nás inspiruje, tak nás zároveň svazuje – rozehrává hru a určuje pravidla. I když mají umělci, jejich projekty i celá výstava ambici být aktuální i...
Read More
Michal Kučerák
Jiří Raiterman
10.15

Jak porozumět kontextu změn ve společnosti a ve světě?
Jaké nároky to klade na lidi?

Technologický pokrok

Umělá inteligence jako hrozba a příležitost
Michal Pěchouček

Člověk a veřejný prostor

Urbanizmus nášho storočia je dynamický a otvorený systém
Kristýna Stará

Člověk a příroda

Příliš bohaté pro štěstí? Jak naše děti ztrácejí dětství a chytají nové nemoci
Petr Daniš

Svět práce

Proměna potřeb lidí ve vztahu k práci a vývoj přístupu zaměstnavatelů
Tomáš Ervín Dombrovský
12.00–13.00

Oběd

Sociální dimenze umění

Jaká matka, taká Katka
Kateřina Šedá

Panelová diskuse

 
Jaroslav Fidrmuc
Tomáš Čakloš
Jan Straka
Hana Košťálová
14.30–15.00

Přestávka

14.55

Co má smysl ve škole posilovat?
Jaké podmínky pro to školy potřebují?

Workshopy

– reflexe úvodních příspěvků a zasazení do kontextu českého školství
– společná práce na výstupech z konference
16.30–17.30

Neformální networking a občerstvení

Program
8.30–17.30
Stáhnout programZměna programu vyhrazena.