Konference

Úspěch pro každého žáka 2018

Co (ne)víme o člověku

24. dubna 2018

Centrum současného umění DOX, Praha

Registrace uzavřena

ČLOVĚK A UČENÍ

Náhled na člověka a jeho učení ve světle soudobých poznatků. 

Jak ve vzdělávání naložit s tím, co nového víme o člověku?

NOVÉ POZNATKY V PRAXI

Jak posílit dopad aktuálních poznatků o člověku na učení dětí?

JAK NA ÚSPĚCH PRO KAŽDÉHO ŽÁKA

Co je třeba z hlediska současných poznatků zohlednit při vzdělávání dětí, abychom mohli dosáhnout úspěchu pro každého žáka.

VZDĚLÁVACÍ POLITIKA

Konference ke vzdělávací politice, kterou každoročně pořádá iniciativa
Úspěch pro každého žáka.

PŘIVÍTÁME

200 účastníků

a představí se odborníci, umělci a vzdělavatelé, divadelní soubor, taneční soubor.

KONFERENČNÍ PŘÍSPĚVEK

790 Kč – Cena zahrnuje vstupné na konferenci i na výstavu Daniela Pešty „DeTermination“ a drobné občerstvení.

ŘEČNÍCI

CO (NE)VÍME O ČLOVĚKU?

Odpovědi našich hostů najdete v jejich medailoncích.

»«

Radvan Bahbouh

psycholog a kouč v QED GROUP
»S laskavostí nastavená pravidla jsou směrovkou ve zmateném světě.«

Štěpánka Maryšková

průvodkyně dětí od 1. do 6. třídy ve Vzdělávacím centru Meruzalka
»«

Marta Trpišovská Vodenková

Choreografka v projektu Škola tančí v SE.S.TA – Centru choreografického rozvoje
»Živá společnost je ta, která tvoří.«

Marie Kinsky

výkonná ředitelka, tanečnice a pedagožka v Centru choreografického rozvoje SE.S.TA
Program
8.30–17.00

Prohlídka výstavy DeTermination (Daniel Pešta)

– evokace tématu konference. Otázky genetické, rasové a sociální determinace člověka. Více viz výstava DeTermination (Daniel Pešta).
08:30–10:00

Registrace

Uvítání

Moderují Silvie Pýchová a Bob Kartous
Silvie Pýchová
Bob Kartous

Co víme o člověku?

Výtvarník Daniel Pešta označuje svoji tvorbu za „reaktivní“. Jejím prostřednictvím může reagovat na sebe i své okolí, ale primárně mu umožňuje zobrazit to, co vnímá jako problematické. V první řadě...
Read More
Michal Kučerák
Jiří Raiterman

Co si má učitel počít s novými poznatky o člověku?

Denně se dočítáme, co nového zjistili vědci o tom, jak se my lidé učíme, co nás motivuje k neustálému duševnímu pohybu, jak fungují naše mozky, co nám prospívá, aby naše...
Read More
Hana Košťálová

Co (ne)víme o učení

V neurovědách je jedním z nejuznávanějších modelů učení model predikční, který se snaží učení popsat jako postupné úpravy odhadů apriorních pravděpodobností reálnou zkušeností. Tato nepříliš šťavnatá formulace v sobě obsahuje jednu udivující zajímavost...
Read More
Radvan Bahbouh

Nejsou stejné: Proč využívat Teorii typů ve výchově a vzdělávání

Chceme děti správně vychovávat a dobře učit, ale zpravidla se málo zamýšlíme nad tím, co je správné právě pro naše dítě či určitého žáka. Děti nejsou stejné. Už od mala...
Read More
Šárka Miková

Identita a prostor

(Ne)vědomý pohyb a identifikace s prostorem, jenž nás obklopuje. Na Eposovu přednášku naváže krátký ponor do nemíst v bezprostředním okolí galerie DOX (viz odpolední workshop Identita a prostor). Ohmatání onoho...
Read More
Epos 257
12.00–13.00

Oběd

Pohybová inteligence do škol

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA si vám dovoluje představit projekt Škola tančí, který vychází z dlouholetých zkušeností francouzského projektu Danse au coeur a snaží se ho adaptovat do českého prostředí. Jedinečnost...
Read More
Marie Kinsky
Marta Trpišovská Vodenková
Štěpánka Maryšková

Je možné naučit (se) dobru?

Otázku dobra a zla, morálky nebo charakteru řeší lidstvo odnepaměti. Jak na tom morálně jsme? Je člověk ve své podstatě dobrý, nebo zlý? Jsme-li dobří, proč děláme špatné věci? Jak...
Read More
Jan Hábl
14.00–14.30

Přestávka

Workshopy

Více v části programu Workshopy.
Program
8.30–17.00
Workshopy
14.30–16.30

Divadlo utlačovaných: Deka

Divadlo utlačovaných aneb ne-divadlo, které hrají ne-herci pro ne-diváky. Představení DEKA: Jáchym se vypraví s kamarády ze školy a s oblíbeným učitelem na víkendový výjezd na chatu. I nejoblíbenější učitelé...
Read More
Divadlo Dvě na třetí

Škola tančí pro vás

Pojďte s námi zkusit na vlastní kůži, jak lze pracovat jinak ve škole a jak lze pochopit různé školní předměty jinak, a to skrze kreativní workshop. Choreografka a pedagožka vás...
Read More
Marta Trpišovská Vodenková
Štěpánka Maryšková

Jak se vrozené nastavení mozku promítá do učení

Dle teorie typů se každé dítě rodí s vrozenou preferencí přijímat informace a rozhodovat se určitým způsobem, který se sice v průběhu života vyvíjí, ale nemění. Toto „nastavení mozku“ se...
Read More
Šárka Miková

Kázeň a mozek

Seznámíme se s tím, jak v souladu s fungováním mozku vést žáky k sebeřízení. Podíváme se na konkrétní situaci ze školy, například: žák mluví během hodiny ve chvílích, kdy mluví...
Read More
Michal Dubec

Kavárna s řečníkem

Co myslíte, je možné naučit (se) dobru? Jan Hábl přijal pozvání na kávu a vy s ním můžete osobně prodiskutovat nejen téma jeho dopolední přednášky.
Jan Hábl

Identita a prostor (workshop)

Přednáška a krátké putování po nemístech v blízkém okolí. Procházka navazuje na Eposovu dopolední přednášku Identita a prostor a představuje krátký ponor do nemíst v bezprostředním okolí galerie DOX. Nevědomí...
Read More
Epos 257

Bourání stereotypů

Vzdělávací program k výstavě Daniel Pešta: DeTermination Co nám umožňují naše stereotypy? A v čem nás omezují? A co dovedou předsudky? Žijeme v době a společnosti, v níž se projevy...
Read More
Jiří Raiterman

Proč, co a jak reflektovat?

V rámci workshopu budeme společně hledat odpovědi na otázky: „Proč potřebujeme reflektovat? Na co se v reflexi zaměřovat? A jakými způsoby na to můžeme jít?“ Prozkoumáme také podmínky, které jsou...
Read More
Jana Stejskalová
Petra Keprtová
Workshopy
14.30–16.30
Networking
16.30–17.00
16.30–17.00

Neformální networking

Networking
16.30–17.00

Místo konání

Centrum současného umění DOX

Poupětova 1, Praha 7

www.dox.cz
Nejbližší tramvajová zastávka je Ortenovo náměstí,
případně metro Nádraží Holešovice.

Pořadatel

Zakladatelé iniciativy Úspěch pro každého žáka

Záštitu poskytli

Partneři