Program

Program
8.30–17.00

Prohlídka výstavy DeTermination (Daniel Pešta)

– evokace tématu konference. Otázky genetické, rasové a sociální determinace člověka. Více viz výstava DeTermination (Daniel Pešta).
08:30–10:00

Registrace

Uvítání

Moderují Silvie Pýchová a Bob Kartous
Silvie Pýchová
Bob Kartous

Co víme o člověku?

Výtvarník Daniel Pešta označuje svoji tvorbu za „reaktivní“. Jejím prostřednictvím může reagovat na sebe i své okolí, ale primárně mu umožňuje zobrazit to, co vnímá jako problematické. V první řadě...
Read More
Michal Kučerák
Jiří Raiterman

Co si má učitel počít s novými poznatky o člověku?

Denně se dočítáme, co nového zjistili vědci o tom, jak se my lidé učíme, co nás motivuje k neustálému duševnímu pohybu, jak fungují naše mozky, co nám prospívá, aby naše...
Read More
Hana Košťálová

Co (ne)víme o učení

V neurovědách je jedním z nejuznávanějších modelů učení model predikční, který se snaží učení popsat jako postupné úpravy odhadů apriorních pravděpodobností reálnou zkušeností. Tato nepříliš šťavnatá formulace v sobě obsahuje jednu udivující zajímavost...
Read More
Radvan Bahbouh

Nejsou stejné: Proč využívat Teorii typů ve výchově a vzdělávání

Chceme děti správně vychovávat a dobře učit, ale zpravidla se málo zamýšlíme nad tím, co je správné právě pro naše dítě či určitého žáka. Děti nejsou stejné. Už od mala...
Read More
Šárka Miková

Identita a prostor

(Ne)vědomý pohyb a identifikace s prostorem, jenž nás obklopuje. Na Eposovu přednášku naváže krátký ponor do nemíst v bezprostředním okolí galerie DOX (viz odpolední workshop Identita a prostor). Ohmatání onoho...
Read More
Epos 257
12.00–13.00

Oběd

Pohybová inteligence do škol

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA si vám dovoluje představit projekt Škola tančí, který vychází z dlouholetých zkušeností francouzského projektu Danse au coeur a snaží se ho adaptovat do českého prostředí. Jedinečnost...
Read More
Marie Kinsky
Marta Trpišovská Vodenková
Štěpánka Maryšková

Je možné naučit (se) dobru?

Otázku dobra a zla, morálky nebo charakteru řeší lidstvo odnepaměti. Jak na tom morálně jsme? Je člověk ve své podstatě dobrý, nebo zlý? Jsme-li dobří, proč děláme špatné věci? Jak...
Read More
Jan Hábl
14.00–14.30

Přestávka

Workshopy

Více v části programu Workshopy.
Program
8.30–17.00
Workshopy
14.30–16.30

Divadlo utlačovaných: Deka

Divadlo utlačovaných aneb ne-divadlo, které hrají ne-herci pro ne-diváky. Představení DEKA: Jáchym se vypraví s kamarády ze školy a s oblíbeným učitelem na víkendový výjezd na chatu. I nejoblíbenější učitelé...
Read More
Divadlo Dvě na třetí

Škola tančí pro vás

Pojďte s námi zkusit na vlastní kůži, jak lze pracovat jinak ve škole a jak lze pochopit různé školní předměty jinak, a to skrze kreativní workshop. Choreografka a pedagožka vás...
Read More
Marta Trpišovská Vodenková
Štěpánka Maryšková

Jak se vrozené nastavení mozku promítá do učení

Dle teorie typů se každé dítě rodí s vrozenou preferencí přijímat informace a rozhodovat se určitým způsobem, který se sice v průběhu života vyvíjí, ale nemění. Toto „nastavení mozku“ se...
Read More
Šárka Miková

Kázeň a mozek

Seznámíme se s tím, jak v souladu s fungováním mozku vést žáky k sebeřízení. Podíváme se na konkrétní situaci ze školy, například: žák mluví během hodiny ve chvílích, kdy mluví...
Read More
Michal Dubec

Kavárna s řečníkem

Co myslíte, je možné naučit (se) dobru? Jan Hábl přijal pozvání na kávu a vy s ním můžete osobně prodiskutovat nejen téma jeho dopolední přednášky.
Jan Hábl

Identita a prostor (workshop)

Přednáška a krátké putování po nemístech v blízkém okolí. Procházka navazuje na Eposovu dopolední přednášku Identita a prostor a představuje krátký ponor do nemíst v bezprostředním okolí galerie DOX. Nevědomí...
Read More
Epos 257

Bourání stereotypů

Vzdělávací program k výstavě Daniel Pešta: DeTermination Co nám umožňují naše stereotypy? A v čem nás omezují? A co dovedou předsudky? Žijeme v době a společnosti, v níž se projevy...
Read More
Jiří Raiterman

Proč, co a jak reflektovat?

V rámci workshopu budeme společně hledat odpovědi na otázky: „Proč potřebujeme reflektovat? Na co se v reflexi zaměřovat? A jakými způsoby na to můžeme jít?“ Prozkoumáme také podmínky, které jsou...
Read More
Jana Stejskalová
Petra Keprtová
Workshopy
14.30–16.30
Networking
16.30–17.00
16.30–17.00

Neformální networking

Networking
16.30–17.00
Stáhnout programZměna programu vyhrazena.